List of Japan Davis Cup team representatives

List of Japan Davis Cup team representatives

This is a list of tennis players who have represented the Japan Davis Cup team in an official Davis Cup match. Japan have taken part in the competition since 1921.[1]

Players

Tatsuma Ito
Ichiya Kumagae
Kei Nishikori
Jiro Sato
Go Soeda
Takao Suzuki
Player W-L
(Total)
W-L
(Singles)
W-L
(Doubles)
Ties Debut
Tamino Abe 5–8 0–4 5–4 9 1928
Michio Fujii 6–2 3–0 3–2 5 1962
Goro Fujikura 0–1 0–0 0–1 1 1951
Jiro Fujikura 1–1 1–1 0–0 1 1934
Masanosuke Fukuda 2–3 2–3 0–0 3 1923
Tsuyoshi Fukui 28–14 27–12 1–2 22 1978
Eduardo Furusho 1–2 0–1 1–1 3 1991
Yuzuru Furuta 2–0 2–0 0–0 1 1960
Takeichi Harada 27–12 19–4 8–8 16 1924
Kenichi Hirai 21–12 11–4 10–8 19 1973
Akira Ichiyama 1–0 0–0 1–0 1 1960
Osamu Ishiguro 19–19 15–16 4–3 17 1958
Yaoki Ishii 3–2 3–2 0–0 3 2000
Tatsuma Ito 4–6 4–4 0–2 7 2009
Satoshi Iwabuchi 13–9 2–1 11–8 20 1995
Jun Kamiwazumi 20–16 12–8 8–8 20 1968
Kosei Kamo 14–15 11–9 3–6 11 1953
Hideki Kaneko 3–4 3–4 0–0 4 1996
Seiichiro Kashio 1–1 0–0 1–1 2 1923
Sochio Kato 4–1 2–1 2–0 3 1975
Jun Kato 0–2 0–1 0–1 1 2003
Minoru Kawachi 3–2 1–1 2–1 3 1931
Junzo Kawamori 2–2 0–0 2–2 4 1969
Masanobu Kimura 0–1 0–1 0–0 1 1953
Kenichi Kiyomiya 0–1 0–0 0–1 1 1988
Isao Kobayashi 5–2 4–2 1–0 4 1967
Hiroki Kondo 0–1 0–0 0–1 1 2011
Ichizo Konishi 8–4 8–4 0–0 6 1965
Takeshi Koura 1–2 0–0 1–2 3 1970
Jun Kuki 11–6 11–6 0–0 9 1971
Ichiya Kumagai 5–4 4–2 1–2 3 1921
Jiro Kumamaru 0–4 0–3 0–1 2 1951
Hidesaburo Kuromatsu 1–0 0–0 1–0 1 1970
Takeo Kuwabara 5–1 5–1 0–0 3 1932
Kaoru Maruyama 0–2 0–2 0–0 1 1985
Toshihide Matsui 4–1 2–0 2–1 3 2006
Shuzo Matsuoka 23–13 21–10 2–3 16 1987
Susumu Matsuura 2–1 2–1 0–0 2 1959
Tatsuyoshi Miki 3–0 0–0 3–0 3 1932
Atsushi Miyagi 18–21 12–12 6–9 16 1952
Mitsuru Motoi 2–0 1–0 1–0 1 1965
Gouichi Motomura 24–17 21–16 3–1 23 1993
Masao Nagasaki 2–4 0–2 2–2 4 1960
Fumiteru Nakano 3–10 2–6 1–4 5 1937
Haruo Nakano 1–2 0–2 1–0 1 1989
Kei Nishikori 8–2 7–2 1–0 5 2008
Hideo Nishimura 3–4 2–2 1–2 3 1934
Shigeyuki Nishio 11–7 6–5 5–2 13 1977
Ryosuki Nunoi 9–3 6–2 3–1 4 1933
Tunetake Okadome 1–0 1–0 0–0 1 1957
Sunao Okamoto 2–4 2–2 0–2 2 1924
Shigeru Ota 2–3 1–1 1–2 4 1988
Yoshiro Ota 12–9 12–8 0–1 12 1927
Toshiro Sakai 20–17 15–12 5–5 19 1968
Shinichi Sakamoto 4–4 2–2 2–2 6 1980
Tetsuya Sato 1–3 0–1 1–2 3 1991
Hyotare Sato 6–2 6–2 0–0 5 1930
Jiro Satoh 22–6 14–4 8–2 10 1931
Yoshihisa Shibata 3–2 1–0 2–2 4 1958
Thomas Shimada 7–9 0–0 7–9 16 1994
Zenzo Shimizu 12–13 9–8 3–5 10 1921
Shozo Shiraishi 6–7 6–7 0–0 7 1984
Hitoshi Shirato 7–7 3–3 4–4 10 1982
Go Soeda 20–6 18–5 2–1 15 2005
Seikichi Suga 1–0 1–0 0–0 1 1962
Yuichi Sugita 4–6 4–4 0–2 7 2007
Takao Suzuki 41–23 27–12 14–11 31 1995
Kiyotaka Tachibana 0–1 0–0 0–1 1 1987
Eiji Takeuchi 3–6 1–2 2–4 7 1982
Masayoshi Takeyari 0–2 0–0 0–2 2 1987
Kiyoshi Tanabe 3–2 1–2 2–0 4 1974
Hidehiko Tanizawa 0–2 0–2 0–0 1 1990
Tsumio Tawara 8–3 5–2 3–1 4 1926
Takahiro Terachi 2–3 0–1 2–2 4 2002
Yuji Tezuka 3–0 1–0 2–0 2 1970
Teizo Toba 7–4 4–2 3–2 7 1926
Toshihisa Tsuchihashi 5–3 5–3 0–0 4 1986
Toshiyuki Tsuji 0–1 0–0 0–1 1 1984
Ryuso Tsujino 2–4 0–2 2–2 5 1992
Koji Watanabe 28–16 18–11 10–5 18 1963
Isao Watanabe 5–3 1–0 4–3 7 1967
Jiro Yamagishi 8–10 6–6 2–4 6 1934
Yasufumi Yamamoto 9–5 9–5 0–0 7 1992
Takao Yamamoto 3–0 3–0 0–0 3 1978
Keishiro Yanagi 8–3 8–3 0–0 6 1967
Toru Yonezawa 5–5 1–0 4–5 9 1981

References

  1. ^ Davis Cup Team Page